ผู้บริหาร

นายสุพิน บุญเยี่ยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นต่อข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/03/2014
ปรับปรุง 04/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 211739
Page Views 278136
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา กาบเชิง กาบเชิง 0-4471-2077
2 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ หนองสนิท จอมพระ 0-4471-2062
3 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา เมืองลีง จอมพระ 044576080
4 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี 044-060130
5 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา เชื้อเพลิง ปราสาท 044042552
6 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ศรีสุข ศรีณรงค์ 044558634
7 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ 0938184185
8 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา คาละแมะ ศีขรภูมิ 08-9844-7637
9 โรงเรียนแตลศิริวิทยา แตล ศีขรภูมิ 0-4458-6127
10 โรงเรียนหนองอียอวิทยา หนองอียอ สนม 044-590148
11 โรงเรียนกระเทียมวิทยา กระเทียม สังขะ 0-4414-9208
12 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ตาตุม สังขะ 0892827821
13 โรงเรียนพระแก้ววิทยา พระแก้ว สังขะ 044590378
14 โรงเรียนศรีสุขวิทยา ศรีสุข สำโรงทาบ 0-4415-1608
15 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำโรงทาบ สำโรงทาบ 0-4456-9300
16 โรงเรียนแร่วิทยา บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ 0857784022
17 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ 044-712074