โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
96 ม.1  ตำบลศรีสุข  อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
เบอร์โทรศัพท์ 044558634
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2562,21:23  อ่าน 10 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรือง การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.26 KB

โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2562,21:23   อ่าน 10 ครั้ง