รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
96 ม.1   ตำบลศรีสุข  อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
เบอร์โทรศัพท์ 044558634 เบอร์แฟกส์ 044558634


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :