กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ
ครู คศ.1

นางสาวฐิติมา ชื่นรัมย์
ครู คศ.1

นางสาวบาหยัน โคตรพรมศรี
ครู คศ.1

นางสาวรัชฎา บังคม
ครูอัตราจ้าง