โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
96 ม.1  ตำบลศรีสุข  อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
เบอร์โทรศัพท์ 044558634
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  แห่งแรกและแห่งเดียวในอำเภอศรีณรงค์