ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นประจำปีการศึกษา 2557(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557)

         

      ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

ม.1

2

38

34

72

36 : 1

ม.2

2

31

39

70

35 : 1

ม.3

3

109

65

174

58 : 1

รวม

7

178

138

316

45 : 1

ม.4

2

22

39

61

31 : 1

ม.5

2

23

25

48

24 : 1

ม.6

3

47

44

91

31 : 1

รวม

7

92

108

200

29 : 1

รวมทั้งหมด

14

270

246

516

37 : 1

 

ข้อมูลครู

      ประเภท

สายงาน

ระดับการศึกษา

เพศ

อัตรารวม

ความต้องการ

ตำกว่าป.ตรี

ตรี

ป.บัณฑิต

โท

เอก

ชาย

หญิง

อัตรา

ข้าราชการปรจำ

บริหาร

-

-

 

1

-

1

-

1

1

ครูผู้สอน

-

5

3

3

-

4

8

12

3

พนักงานราชการ

ครูผู้สอน

-

5

-

1

-

1

5

6

-

ครูอัตราจ้าง

ครูผู้สอน

-

2

-

-

-

1

1

2

-

พนักงานราชการ

นักการ

1

-

-

-

-

1

-

1

-

อัตราจ้าง

นักการ

1

-

-

-

-

1

-

1

-

รวม

 

2

12

3

5

-

9

14

23

4