ภาพกิจกรรม
ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  โดยนายสุพิน  บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายประสงค์ ตอนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ โดยร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  จันทวงศ์ นายอำเภอศรีณรงค์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีณรงค์ และร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข พร้อมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชน เขตตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นได้สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2560,23:20   อ่าน 334 ครั้ง