ภาพกิจกรรม
โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  ได้ร่วมจัดนิทรรศการ  เพื่อบริการความรู้ด้านวิชาการให้กับชุมชน ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านละมงค์  ตำบลณรงค์  อำเภอศรีณรงค์  จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งในโครงการนี้ นายอรรถพร  สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2560,18:36   อ่าน 375 ครั้ง