โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
96 ม.1  ตำบลศรีสุข  อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
เบอร์โทรศัพท์ 044558634
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยนายสุพิน  บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเที่ยง  พงษ์สีดา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,09:10   อ่าน 286 ครั้ง