ภาพกิจกรรม
กิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2564,11:02   อ่าน 316 ครั้ง