ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (อ่าน 26) 18 พ.ค. 66
วิ่งเพื่อน้อง สพม.สุรินทร์ Half Marathon ครั้งที่ 2 (อ่าน 153) 15 ธ.ค. 65
คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ (อ่าน 165) 01 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 194) 08 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 188) 06 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) (อ่าน 219) 01 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 203) 01 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) (อ่าน 210) 31 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 203) 31 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 239) 17 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) (อ่าน 227) 17 ต.ค. 65
คำถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 (อ่าน 326) 02 มิ.ย. 65
ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 (อ่าน 448) 12 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 492) 22 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 510) 20 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 499) 07 มิ.ย. 64
เยาวชนต้นกล้า (อ่าน 816) 29 ก.ย. 63
วันพระราชทานธงชาติไทย (อ่าน 766) 29 ก.ย. 63
นายบัญญัติ สมชอบ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร มาให้ความรู้เรื่องโซเชียลมีเดีย (อ่าน 900) 29 ก.ย. 63
ทำพิธีเซ่นไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำโรงเรียน เนื่องในวันแซนโฎนตา (อ่าน 898) 16 ก.ย. 63
โครงการศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (อ่าน 777) 11 ก.ย. 63
ร้านอำนาจโซล่าเซลล์ และคณะ บริจาคแผงโซล่าเซลล์ให้แก่โรงเรียน (อ่าน 835) 11 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 683) 22 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง ให้นักเรียนกลับภูมิลำเนาจังหวัดสุรินทร์ (อ่าน 776) 01 มิ.ย. 63
คู่มือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียน (อ่าน 676) 13 พ.ค. 63
คู่มือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครู (อ่าน 689) 13 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 685) 12 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครา (อ่าน 607) 10 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุร (อ่าน 648) 06 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 913) 31 มี.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 994) 27 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 938) 24 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุร (อ่าน 1915) 14 พ.ย. 61
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (อ่าน 22) 31 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ (อ่าน 1122) 11 พ.ค. 60
ขอเชิญร่วมโหวตนักเรียนโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ To Be Number One (อ่าน 1081) 24 ก.พ. 60
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi (อ่าน 956) 25 พ.ย. 59
รายงานสรุปผลโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรสหวิทยาเขต 8 (อ่าน 1047) 26 ก.ค. 59
ตารางการแข่งขันฟุตซอล "ธีระทัศน์ ศรีสุข ศรีณรงค์ สงกรานต์ คัพ” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 1159) 05 เม.ย. 59
ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล”ธีระทัศน์ ศรีสุข ศรีณรงค์ สงกรานต์ คัพ” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 1001) 30 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 924) 24 มี.ค. 59
รับการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1034) 20 มี.ค. 58
เปิดบ้านวิชาการ (อ่าน 1335) 20 ก.พ. 58
ตารางการแข่งขันกีฬา สพม.เกมส์ 2557 รอบแข่ง สหวิทยาเขต 8(ปรับปรุงล่าสุด) (อ่าน 1229) 29 ก.ย. 57
สอบปลายภาคที่ 1/2557 (อ่าน 974) 26 ก.ย. 57
ตารางการแข่งขันกีฬา สพม.เกมส์ 2557 รอบแข่ง สหวิทยาเขต 8 (อ่าน 1051) 26 ก.ย. 57
รับการนิเทศติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด 2557 (อ่าน 995) 11 ก.ย. 57
การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1154) 19 ส.ค. 57
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557 (อ่าน 901) 05 ส.ค. 57
กิจกรรม 100 วันภาษาไทยและสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ (อ่าน 2051) 28 ก.ค. 57