ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED CLASSROOM) สู่การพัฒนาภาษาอังกฤษที่ไม่ย้อนกลับ
ชื่ออาจารย์ : นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2562,21:26  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนที่มีการส่งเสริมระบบการนิเทศภายใน CONNECT S.N.L.
ชื่ออาจารย์ : นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2562,21:25  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรือง การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2562,21:23  อ่าน 251 ครั้ง
รายละเอียด..